2016-07-09

Milyen hely igazából a pokol?

Ez nem az a hely, ahol eszünk, iszunk, bulizunk a haverokkal.tuzes krater

Így beszél erről a helyről Jézus:

Amint azért összegyűjtik a konkolyt és megégetik, úgy lesz a világ végén is. Az Emberfia elküldi angyalait, és az ő országából összegyűjteti mindazokat, akik botránkozásokat okoztak, és akik gonoszul cselekedtek. Bevetik őket a tüzes kemencébe: lesz ott sírás és fogcsikorgatás. (Máté 13:40-42) 


Egy másik helyen Jézus ad egy betekintés a pokolról – erről azt kell tudnod, hogy még nem a végleges ítélet helye, itt csak azok várják a testük feltámadását, akik Istent megtagadva haltak meg:

Történt pedig, hogy meghalt a koldus, és az angyalok felvitték Ábrahám kebelére. Meghalt a gazdag is, és eltemették.
És amint a pokolban kínok között fölemelte szemeit, látta távolról Ábrahámot és Lázárt annak kebelén.
Akkor így kiáltott: Atyám, Ábrahám, könyörülj rajtam, és küldd el Lázárt, hogy mártsa ujjának hegyét a vízbe, és hűsítse meg a nyelvemet, mert gyötrődöm e lángban!
Ábrahám pedig azt mondta: Fiam, emlékezz rá, hogy a jókat te megkaptad az életedben, hasonlóképpen Lázár is a rosszakat, neki most vigasztalásban van része, te pedig gyötrődsz.
Mindezeken felül köztünk és köztetek nagy szakadék tátong, úgyhogy akik át akarnának is menni innen hozzátok, nem mehetnek, sem azok onnan hozzánk át nem jöhetnek.
Erre így szólt: Kérlek azért, Atyám, hogy akkor küldd el őt az apám házához,
mert van öt testvérem, hadd tegyen nekik bizonyságot, nehogy ők is e gyötrelem helyére jussanak. (Luk 16:22-28)


Néhányan azt mondják, hogy ez a hely nem létezik, de a Biblia világos beszél róla. Jézus ezt mondja:

Ha a kezed botránkoztat meg, vágd le azt, mert jobb neked csonkán menni az életre, mint két kézzel menni a gyehennára, az olthatatlan tűzre,
ahol férgük meg nem hal, és tüzük el nem alszik. (Márk 9:43-44)

Annyira fontos, hogy elkerüld, hogy még a kezed sem ér annyit, ha amiatt jutnál oda – mondja Jézus.


man in fireA gyehenna, az olthatatlan tűz, a kénkővel égő tüzes tó lesz a végső büntetés, az örökké tartó gyötrelem helye.

Tudnod kell, hogy ez a hely nem az embereknek készült. Isten ezt a helyet Sátánnak és lázadó angyalainak készítette:

Akkor szól majd a bal keze felől állókhoz is: Távozzatok tőlem, ti átkozottak, az örök tűzre, amely az ördögnek és az ő angyalainak készíttetett! (Máté 25:41)


Hogyan küldhet ilyen helyre a szerető Isten embereket? Sokszor halljuk ezt a kérdést.
Nem Isten küld! Az ember a saját döntése miatt fog oda kerülni, ez nem Isten akarata.

Néhányan azt mondják, Isten szereti az embert, ezért senkit nem fog az örök kárhozatba küldeni.

Az utolsó nagy ítéletről így ír Biblia, amikor minden ember jogos ítéletet fog kapni.

És az ördög, aki megtévesztette őket, a tűz és kénkő tavába vettetett, ahol a fenevad és a hamis próféta is van, és gyötrődnek éjjel és nappal örökkön-örökké.
És láttam egy nagy fehér trónt és a rajta ülőt, akinek tekintete elől eltűnt a föld és az ég, és nem volt hely számukra.
 Láttam a halottakat, nagyokat és kicsinyeket a trón előtt állni, és könyvek nyittattak ki, majd egy másik könyv nyittatott ki, amely az élet könyve; és a halottak a könyvekbe írottak alapján ítéltettek meg, cselekedeteik szerint.
A tenger kiadta a benne levő halottakat, és a halál és a pokol is kiadta a náluk levő halottakat, és megítéltetett mindenki a cselekedetei szerint.
A halál és a pokol pedig a tűz tavába vettetett. Ez a második halál, a tűz tava.
Ha valakit nem találtak beírva az élet könyvébe, a tűz tavába vettetett. (Jelenések 20:10-15)

NEM KELL, HOGY IDE KERÜLJ! VAN KIÚT, VAN MENEKÜLÉS!!!


Isten azzal mutatta be irántunk való szeretetét, hogy a saját Fiát küldte el, hogy HELYETTÜNK Őt érje a büntetés. Nincs ennél nagyobb szeretet. Mindenki számára hozzáférhetővé tette kegyelméből a megmenekülés útját, hit által.


Talán kicsit „kemény” lesz, de meg kell értened: ha a pokolban kötsz ki, azért történt, mert te magad választottad.
Hogyan? Úgy, ha elutasítod Jézust!


Most már ismered a lehetőségeket. Bízz az Úr Jézusban, Aki életével fizetett a bűneidért (lázadásodért). Ha nem, neked kell fizetned – és nem lesz mit adnod, örökre elveszíted az életed.

A pokolban is örök gyötrelem van. Aki oda kerül, pontosan tudja, hol van, és tudja, hogy semmit sem tehet, nem menekülhet. Nincs bűnbánat, nincs öröm, szeretet, békesség, nincs remény, csak a végső tűz örök lángjának várása. Kegyetlen hely, sötét és nincs semmi kiút. Nincs pihenés, nincs nyugalom, nincs vigasztalás. Nincs aki segítsen, megértsen, egyedül van. A pokol igazából egy hely, amelynek van egy őrzője, a pokol angyala. Ha ilyen a pokol, milyen hely az örök tűz tava!

A tűztó: olthatatlan tűz mindenhol. Égő szél. Tüzes kemence, forró égető szél. Sohasem lesz vége, örök. halál, örök gyötrődés és szenvedés.lake-of-fire-2

Sose akard megtudni, milyen ez a hely! Menekülj! Klikk!!!