2016-07-09

Kicsoda Jézus Krisztus?

A Jézus Krisztus életéről szóló bibliai feljegyzések azt mutatják, hogy Jézus szűztől született, bűntelen életet élt, három éven keresztül Palesztinában tanított, keresztre feszítették és három nappal a halála után feltámadt. A Biblia állítása szerint e csoda után több, mint 500 ember látta őt élve.


Több száz évvel Jézus születése előtt próféták jövendölték meg érkezését. Az Ószövetség, amelyet különböző emberek kb. 1500 éven keresztül írtak, több mint 300 próféciát tartalmaz egy konkrét személyre, a Messiásra vonatkozóan. Ezek mindegyike Jézus életében beteljesedett, beleértve nem mindennapi születésének körülményeit, bűntelen életét, számtalan csodatételét, halálát és feltámadását.

Sőt, azt mondta, hogy ő maga Isten Fia!

Ez a kijelentése annyira felháborította a vallási és politikai vezetőket, hogy végül keresztre feszítették. Egy kölcsönkapott sírba temették, és három nappal később feltámadt a halálból.


Jézus feltámadása teszi az igazi kereszténységet egyedülállóvá és különbözővé minden vallástól (a hinduizmustól, buddhizmustól, konfucianizmustól, sintoizmustól, az iszlámtól és a zsidó vallástól stb.). Ha a feltámadás nem történt volna meg, akkor a keresztény hit hazugságokon alapulna, és az embereknek nem reménykedhetnének abban, hogy haláluk után is élni fognak.

Azonban ha a feltámadás mégis megtörtént, akkor van egy csodálatos lehetőségünk: találkozhatunk Vele, elfogadhatjuk Jézust Úrnak és Megváltónak, és megtapasztalhatjuk szeretetét és szabadítását.


Sokan átéltük már személyes életünkben a változást, amit a feltámadott Jézussal való találkozás eredményezett!

Számunkra Jézus nem vallás vagy mesehős: élő Isten, akivel találkoztunk. Ennek bizonyítéka, hogy sokan szabadultak meg félelmeiktől, nyertek belső nyugalmat és békességet, sok beteg gyógyult meg tartósan, sok emberi kapcsolat állt helyre. Mindez azért, mert elhittük és átéltük Isten irántunk való szeretetét. Ingyen kapunk mindent Tőle, jóindulatának következtében.


Ha őszintén megvizsgáljuk Jézus létezésével kapcsolatos felvetéseket, csak két lehetőséget találunk.

Ha Jézus valóban az volt, akinek mondta magát,
akkor Ő volt a legfontosabb személy, aki valaha is élt a Földön. Azt állította magáról, hogy Ő Isten Fia, a világmindenség Teremtője, és a legfőbb Uralkodója, aki azért jött el erre a Földre, hogy megváltsa az emberiséget.

Ha Jézus nem az volt, akinek mondta magát,
akkor vagy őrült volt, vagy óriási csaló! Ez azt jelentené, hogy a történelem folyamán emberek milliói egy hazugságban hittek, és ezért adták oda (sokan áldozták fel) életüket. Ez az “ember” megváltoztatta a történelmet! Emberek százmilliói vallják, hogy személyesen ismerik, találkoztak Vele, és az Ő vezetése és irányítása szerint élik életüket. Ekkora hatást elérni egy őrülttől vagy csalótól igen nagy teljesítmény lenne!

Ha Jézus mégiscsak az, akinek mondta magát,
ha tényleg eljött Isten Fia, ha valóban emberré lett és meghalt a kereszten, ha valóban feltámadt és ma is él, ha valóban felment a mennybe az Atyjához és ígéretét megtartva még egyszer vissza fog jönni a földre, akkor komolyan kell vennünk!


A „keskeny út” – ahogyan Jézus jellemezte a Vele járók, a “tanítványai” útját – nem könnyű, de Ő minden pillanatban ott van, hogy vezessen, segítsen, támogasson. Számíthatunk Rá mindenkor. Nem a hibáinkat keresi, hanem egyszerűen csak szeret – ezzel is ösztönöz, hogy életünket hozzuk összhangba beszédével, amelyek a Bibliában vannak lejegyezve – sok más üzenettel együtt.

Van tehát egy végső következtetésünk:
Jézus azért jött, hogy rendbe hozza az életedben mindazt, ami elromlott!

Ezért “jó hír” számunkra, amit Jézus tett! Nézd meg, miért!