2016-07-09

Ki vagy?

Istennek van válasza e kérdésre.

Akkor ezt mondta Isten: Teremtsünk embert a magunk képére és hasonlóságára. Uralkodjék a tenger halain, az ég madarain, az állatokon, mind az egész földön és a földön csúszó-mászó mindenféle állaton.
Megteremtette tehát Isten az embert a maga képére; Isten a maga képére és hasonlóságára teremtette: férfiúvá és asszonnyá teremtette őket. (1Mózes 1:26-27)

Minden más teremtményei között Te vagy az, akit saját képére teremtett.gondolkodo lany


Ez azt is jelenti, hogy néhány dologban hasonlítunk Hozzá. Például, képesek vagyunk erkölcsi döntéseket hozni, van szellemünk, erkölcsi jó és rossz között különbséget tudunk tenni, és hallhatatlanok vagyunk.

Tessék? Hallhatatlan az ember? Igen, minden ember örökké fog létezni. Ennek első szakasza a földi élet (70-80-90 év, kinek mennyi), és azután átlépünk az „örökkévalóságba”. A kérdés csak az, hogy pontosan melyik részébe!


Darwin azt mondta, hogy te nem vagy több, mint egy marék por. Évmilliárdokkal ezelőtt a föld véletlenszerűen létrejött. Egy eső belemosta a port, homokot és ásványi anyagokat az óceánokba. Ebből az „sáros egyvelegből” magától kialakult az élet sejtje, majd véletlenek során létrejöttél. Az ősöd a „sár”. Véletlenszerű folyamatok eredmény vagy, és aztán ismét porrá leszel. Szerinte te nem vagy különleges, csak kb. 600 Ft értékű ásványi anyag vagy és víz.


De ez nem az igazság!

Isten teremtett. Nem „vegyi sárból”, nem véletlenszerűen a kénye-kedve szerint. Isten vágya volt, hogy az emberiség életre keljen. Szólt, és meglett: az ember megteremtetett. Isten teljesen önálló, Mindenható. Mégis, Isten akarta, hogy te megszüless, a jókedvéből alkotott. Közvetlen kapcsolatban akar élni Veled. A saját képmására teremtett. Nem véletlenül élsz. Isten “szándékosan” teremtett Téged, és szeret.

Ezért vagy fontos Isten számára, és ezért készített tervet arra, hogy megmentsen.

Következő kérdés: Honnan származol?